Hakkımızda

Okuyucuya giden kapıları aralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Crab yayınları bu bağlamda misyon edindiği yazar ve okuyucuyu buluşturmanın en kolay yollarını size sunmaktadır. Crab Publishing dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş gözetilmeksizin, fiziksel sınırlardan bağımsız, her kesime eşit mesafede olan, hiçbir toplulukla kurumsal birlikteliği olmayan bağımsız global bir yayınevidir.

Nasıl Başladı?

Her şey Eylül 2018’de başladı…

Aynı internet sitesinde yazıları yayımlanan Deniz Zengin ile Ali Topdağ telefonda 'mültecilere yardım' konusunu konuşuyordu. Bir anda “Yazılarımızı neden kitaplaştırmıyoruz?” sorusu gündeme geldi ve Crab Publishing’in temelleri atıldı.

Dijital zamanın gereklerine uygun olarak kısa süre içinde yazarların e-book formatında kitapları yayımlandı. Sosyal medyada yapılan duyurular sonucunda dosyasını kitaplaştıracak ortamı bulamayan birçok yazarla iletişim sağlandı.

16.10.2018
İlk kitabın yayınlanma tarihi
194 + 27
Yayınlanan toplam kitap ve dergi sayısı
8,1
Yayınlanan kitaplar arasında geçen ortalama gün sayısı
103
Yazar sayısı

NEDEN CRAB?

Exit your shells / Kabuklarını kır!…

Dünyada her şey öyle hızlı değişiyor ki, herkes yeni bir hayata geçiş yapıyor ve yeni bir kimlik kazanıyor. Zor olsa da buna direnmek kimseye bir şey kazandırmaz. İnsan, kabuklarından ne kadar çabuk kurtulabilirse ortama o kadar hızlı adapte olabilir. Düşünen ve düşündüklerini hayata geçiren bireylerin ortaya koyduğu güzelliklere tüm insanlığın ihtiyacı var.