Ben Nebi değilim, Resûl de değilim, velâkin ben vârisim. Verâset-i Muhammediyye hasebiyle tecelli etmekteyim, Hakikat-i Muhammediyye’den mütecellî olan mâhiyeti, O’nun hâlini, kemâlatının bütün suretini, evlâd-ı sulbîsi gibi vâris olarak, verâset-i külliyeyyi cem’iyyetim hasebiyle emr-i Hak ve emr-i Resul ile inzal ve tenzil ederim.

Description

Zamandan ve mekândan münezzehtir; Samed’dir Allah. Benzemez yarattıklarına. Geçici değil ebedî ve bâkîdir. Belirli bir mekâna sığdırılamayan ve belli bir zamana hapsedilemeyendir. Zat-ı İlâhî meçhuldür, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ehadiyyet sırrında Vahdaniyetin çok yüzü, nuru, tecellisi, isimleri, sıfatları ve aksiyonlarıdır.
Kadir gecesinde indirilen Kur’an, Allah’ın arşından indirdiği hediyesidir. Kevn u mekândan münezzeh olan aşktır. Kutsanmış gecede gelen hediyeye Kitab’ül Asfar’ın yaşanmış tecrübelerini sık sık gözlemleyeceksiniz.
Miraç yolculuğunu her kul yapabilir. Bu eser, miraca çıkmak isteyenlere rehberlik etmesi niyeti ve gayesi ile güzel bir bakış açısıyla tercüme ve te’vil edildi. Kusur oldu ise bu tercümanlara aittir.
Tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Ruhların buluşması Kâlû Belâ’dan beri yaşanır. Ruhunuzu bulup, ruhunuzun heykelini dikebilmeniz ümidiyle. Dua ve selam ile efendim.
Yolculuğa çıkıyoruz. Bu sonsuz hakikat yolculuğu ezelden ebede uzanır. Nice ruhani tecrübeler ve arketipsel kahramanlar sizleri bekliyor. Allah utandırmasın. Allah razı olursa, başkalarının rızası önemsizdir.
Vira Bismillah.

Book Details

Dil

Türkçe

e-book ISBN

9781005634254

Kelime sayısı

95.347

Yayın tarihi

28 Mart 2021

Author

Faruk Arslan,

Muhyiddin İbni Arabi

Yorumlar

Yorumlar

Henüz inceleme yok.

İlk yorum yapan siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir