Biyografi

Molla Câmî

1414’te Horasan’ın Câm şehrinde doğmuştur. Şehrine nispeten daha çok Molla Câmî unvanıyla tanınır. Câmî ilk tahsiline babasının yanında başladı. Babası Herat’a gidip Nizâmiye Medresesi’ne müderris olunca tahsilini orada sürdürdü. Uluğ Bey zamanında büyük bir ilim merkezi haline gelen Semerkant’a gitmiş orada dokuz yıl kalmıştır. Keskin zekâsı, yeteneği, ilmî meseleleri anlatma gücü ve görüşünü çok açık olarak ortaya koyabilme kabiliyeti sayesinde herkesin hayranlığını kazandı. 1492 yılında bir cuma günü Herat’ta vefat etti. Cenazesi, başta Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî olmak üzere devrin bütün ileri gelenlerinin iştirakiyle kaldırıldı.