RİSALE-İ NUR TEFSİRİ OKUMAK

RİSALE-İ NUR TEFSİRİ OKUMAK

HASAN ŞAHİN

Günümüz Müslümanlarının yaşamakta olduğu en büyük problemler:

– İman zayıflığı,

– İbadetlerde gevşeklik,

– Ahlak çirkinliği,

– İnsan haklarına saygı eksikliği,

– Günahlarla iç içe yaşama hastalığı,

– Gıybet, haset, dedikodu, enaniyet marazı,

– Faydasız, hatta zararlı medya dedikoduları,

– İnsanların dertlerine karşı lakaytlık,

– Dünyevileşme hastalığı.

Bu kadar dehşetli hastalıklar içinde imanlı yaşamak, son nefeste imanla ahirete göç etmek, Allah Teala’nın rızasını kazanarak cennete gitmek çok zor.

Bu gibi hastalıkları tedavi etmek, ihlas sahibi olmak, İslam ahlakını yaşamak ve hakiki kulluk yapmak için kuvvetli imana sahip olmak gerekir. Bunun da en kısa, en etkili ve en sevaplı yolu “Güncel Kur’an Tefsiri” okumak, anlamak, içselleştirmek ve yaşamakla mümkündür.

Yüce Allah bu asrın insanlarına Risale-i Nur tefsiri gibi bir tefsir hediye etmiş. Hepimizin her gün bu tefsiri anlayarak okumaya, manasını içselleştirmeye, hayatımızda yaşamaya, manevi hastalıklarımızı tedavi etmeye ihtiyacımız var.

Yapılan araştırmalar sonucunda Risale-i Nur tefsirinde 620 ayet-i kerimenin tefsir, 1100 civarında hadisi şerifin izahının yapıldığı tespit edilmiş. Aslında Risale-i Nur’daki hemen hemen her cümle ya bir ayetin tefsiri veya bir hadisin yorumudur. Bu bağlamda binlerce ayet tefsir edilmiş ve on binlerce hadis izah edilmiştir.

Günümüze kadar yazılan binlerce tefsir, ayetlerin manalarını izah etmiş ama Risale-i Nur tefsiri çağın ilimlerini de kullanarak hakikatleri ortaya koymuştur. Kur’an’ın ve hadislerin tamamını değil, sadece bu asırda Müslümanlara iman yönüyle lazım olacak en önemli konularla ilgili ayet ve hadisleri izah ve ispat etmiştir.

Risale-i Nur tefsiri ayet ve hadisleri ilmen, aklen ve mantıken izah ederek akılları ikna etmekte, kalpleri doyurmakta ve ruhları şahlandırmaktadır.

Küfür ve şirk hastalıklarından kurtaracak, imana ait şüphelerimizi giderecek, imanımızı kuvvetlendirecek olan Risale-i Nur tefsirine ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız var. Çünkü deizm, ateizm, sosyalizm, feminizm, materyalizm ve çarpık felsefe akımlarının her türlü zararlarına karşı Kur’an ve sünnetten cevaplar vererek çok büyük manevi hastalıkları tedavi ediyor.

Devamlı Risale-i Nur tefsiri okuyan kimse iman hakikatlerini bütün dünyaya duyurma şuuruna ulaşır. Risale-i Nur Tefsirini devamlı okuyan günahlardan kaçınır, Allah’ın emirlerini yaşar, ihlas, sadakat, vefa ve hizmet ehli olur.

Bunlarla birlikte dünyevî açıdan bakıldığında Risale-i Nur,

– Aklı ikna ediyor, kalbi doyuruyor ve ruhu şahlandırıyor.

– Anlayarak okuyana ümit, moral, heyecan ve ufuk veriyor.

– Olayların perde arkasını anlamaya yardımcı oluyor.

– Kazanca bereket katıyor.

– Çalışma hayatında başarılara katkı sağlıyor.

Uhrevî açıdan ise

– İmanı kuvvetlendiriyor.

– İbadetleri teşvik ediyor, kalitelerini artırıyor.

– Gece-gündüz hizmet etmeye vesile oluyor.

– Başkalarının imanının kurtulmasına yardım ediyor.

– En büyük ibadetlerden biri olan ilmi öğretiyor.

– İbadetlerin sevabını artırıyor.

– Tefekküre aracı oluyor.

– Manevi şirkete ortak olarak manevi kazancı artırıyor.

– Müminin şahsi kemalat kazanmasının yollarını gösteriyor.

– Ev, araba, meslek ve bütün varlıklarla birlikte hizmet bilinci veriyor.

– Olaylara Kur’an ve sünnet bakış açısı kazandırıyor.

– Hakiki imanı en kısa yoldan kazanma yöntemini öğretiyor.

Müellif Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir.”

16 asırlık İslam kültürünün özeti mahiyetinde olan Risale-i Nur tefsirini daha iyi anlamak için ‘Pırlanta Eserler’ diye adlandırdığımız Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kitaplarını okumak, sohbet-i cananlarını dinlemek gerekir. Mesela Üstadımız namaz kılmanın önemi, dünyevi ve uhrevi faydaları, beş ayrı vakitte kılınmasının hikmetlerini anlatan 3, 4, 9 ve 21. sözleri yazmış. Ayrıca eserlerin pek çok yerinde namazla ilgili yüzlerce hakikati anlatmış. Sonuçta; namaz kılmayanı namaz kılmaya, namaz kılanları da daha şuurlu bir şekilde kılmaya teşvik etmiş. Pırlanta eserler ve sohbetler ise huşu ve hudu (iç ve dış) ta’dili erkanla namazların nasıl kılınacağını, Allah Teala’nın razı olacağı bir namazın nasıl eda edileceğini izah etmiş.

Telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlerden okumakla, bizzat kitaptan okumak fayda ve anlama yönüyle çok farklıdır. Onun için mümkün mertebe evlerimizde kaynak tefsirlerimiz kitap olarak olmalı ve her gün onlardan okuyarak faydalanmalıyız.

Rabbimiz bize şöyle dua etmemizi emretti: “(Ey Resulüm ve ey Müslüman) şöyle dua et! Ya Rabbî! Benim idrakimi, bilgimi ve ilmimi artır.” (Ta-ha suresi, 114)

Resul-i Ekrem Efendimiz de şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” (Hâkim, De’avât, 1879)

DÜNYA HENGÂMESİ

23 Mayıs 2024

HOCAEFENDİ İNSAN MI?

23 Mayıs 2024

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir