Biyografi

Ali Akkız

He was born in 1970 in Mersin, Turkey. He finished primary school in his village. He studied secondary school and high school in Alaşehir, and completed the last year of high school in Mersin. The reason for choosing Çukurova University, Faculty of Economics was that the medium language was English. As soon as he graduated, he worked as an "English and Economics" teacher in Bashkortostan. He compiled the 9 years he spent in Bashkortostan in "Kayıp Hilalin Peşinde-In Pursuit of the Lost Crescent". Between 2003-2013, he held various administrative positions in New Delhi, India. He compiled these 10 years in the book "Hindistan Kendini Yavaştan Sevdirir - India Lets You Love Her Slowly". He has been compiling the memories he lived during his administrative duties in Tanzania, where he lived for the last seven years, under the name of "Tanzania Notes". He has three lovely children, one European (Russia), the other Asian (India) and the last African (Tanzania). He likes history, literature and writing. He is ready to go anywhere in the world with his beloved wife. He categorizes the countries into two: "Fig grown countries and others".
*
1970’te Mersin’de dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokul ve liseyi Alaşehir’de okudu, lise son sınıfı Mersin’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi İktisat fakültesini tercih sebebi, eğitimin İngilizce olmasıydı. Mezun olur olmaz Başkurdistan’da “İngilizce ve Ekonomi” öğretmeni olarak görev yaptı. Başkurdistan’da geçirdiği 9 yılı “Kayıp Hilalin Peşinde” adlı eserde derledi. 2003-2013 yılları arasında Hindistan Yeni Delhi’de çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu 10 yılı “Hindistan Kendini Yavaştan Sevdirir” adlı kitapta derledi. Son yedi yıldır yaşadığı Tanzanya’da idari görevleri esnasında yaşadığı hatıraları “Tanzanya Notları” adı altında derlemekte. Biri Avrupalı (Rusya), diğeri Asyalı (Hindistan) ve sonuncusu Afrikalı (Tanzanya) olmak üzere üç sevimli çocuk babası. Tarihi, edebiyatı, yazmayı sever. Sevgili eşiyle dünyanın her yerine gitmeye razı. Ülkeleri “İncir yetişen ve yetişmeyen” diye iki kategoriye ayırır.